Privacy

Wij verzamelen en verwerken alleen die persoonsgegevens die nodig zijn om onze dienstverlening aan u te kunnen uitvoeren. Wij respecteren jouw privacy en zorgen ervoor dat alle persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt vertrouwelijk worden behandeld. Gegevens worden in geen enkel geval verkocht of beschikbaar gesteld aan derden voor doeleinden anders dan het uitvoeren van onze dienstverlening.

 

 Doel van de gegevensverwerking

Onze Smaak verwerkt jouw persoonsgegevens:
- voor het afhandelen van jouw betaling
- voor het bezorgen van de bestelde producten bij de beoogde ontvanger(s)
- om je te kunnen e-mailen of bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- om je te informeren over onze nieuwe producten en diensten
- voor het analyseren van jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Onze smaak hanteert de wettelijke bewaartermijnen voor persoonsgegevens die jij opgeeft in de webshop of die wij namens jou invoeren in de webshop. Documenten met persoonsgegevens die jij ons op andere wijze verstrekt worden verwijderd binnen één maand na volledige afronding van de dienstverlening.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Onze smaak deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Onze smaak blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 
Cookies die wij gebruiken
Onze smaak gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Als u gebruik maakt van onze diensten en producten verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- IP-adres
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
Ook verwerken wij de gegevens van de ontvangers van Sweetbox zoals u die opgeeft:
- Bedrijfsnaam
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@onzesmaak.nl. Onze Smaak zal zo snel mogelijk, binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.


Beveiligen

Onze Smaak neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Onze Smaak maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wil over de beveiliging van door Onze smaak verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Onze smaak op via info@onzesmaak.nl.

 

Onze smaak is als volgt te bereiken:

Postadres: 

Vestigingsadres: 

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:

Telefoon: 06 22323700

E-mailadres: info@onzesmaak.nl